Regulamin bazy zabiegowej

 • W gabinetach rehabilitacji wykonywane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii,gimnastyki korekcyjnej,hydroterapii,balneoterapii, termoterapii oraz masaży.

 • Zabiegi wykonywane są na podstawie zlecenia, po uprzedniej konsultacji medycznej.

 • Fizjoterapeuta (mgr fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej) na podstawie zlecenia, wywiadu i badania pacjenta może zaproponować rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

 • W przypadku braku zlecenia medycznego zabiegi mogą zostać wykonane po uprzednim podpisaniu przez pacjenta zgody na terapię.

 • Plan zabiegów należy okazywać przed każdym zabiegiem.

 • Odwołanie terminu lub jego zmiana jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, nie później niż na 2 godz. przed planowaną wizytą.

 • Niestawienie się na nie odwołaną wizytę powoduje, iż zabieg przepada. W wyjątkowych sytuacjach sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

 • W trakcie korzystania z usług gabinetu rehabilitacji obowiązuje obuwie zmienne oraz wygodny strój umożliwiający prowadzenie terapii lub ćwiczeń.

 • Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest grupowo (45 min) lub indywidualnie

  (30 lub 60 min).

 • Wszystkich korzystających z usług gabinetu rehabilitacji obowiązuje Regulamin.

 • Na teren bazy zabiegowej nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub wnoszące na zabieg alkohol lub jakiekolwiek inne substancje odurzające. Z bazy zabiegowej wyproszone mogą zostać osoby zachowujące się agresywnie lub niestosownie.

 • Fizjoterapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za utracone, zagubione lub zniszczone karty zabiegowe.

 • Warunkiem wykonania zabiegu jest okazanie w dniu wizyty ważnej karty zabiegowej.

 • Pacjent zobowiązany jest do powiadomienia pracowników fizjoterapii i lekarza o wszelkich, znanych mu przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu m.in.:

          a. ciąży, menstruacji,

          b. przebytych operacjach i zabiegach chirurgicznych,

          c. otwartych ranach na ciele,

          d. problemach układu krążenia i układu oddechowego,

         e. zapaleniu żył, żylakach,

         f. stanach zapalnych dotyczących całego ciała,

         g. przebytych i aktywnych chorobach nowotworowych,

          h. innych.

 • Na teren bazy zabiegowej nie mają wstępu zwierzęta.

 • Dzieci mogą przebywać na terenie bazy zabiegowej tylko pod opieką osoby dorosłej, która zadba, aby dziecko zachowywało się cicho i spokojnie.

 • Na terenie bazy zabiegowej nie wolno używać telefonów komórkowych za wyjątkiem szatni i recepcji. W przypadkach szczególnych prosimy o ściszenie telefonu.

Witaj!
Masz pytania?
Wyślij formularz
Zamów kontakt
Zostaw swój e-mail lub numer telefonu
Używamy Cookies